O firmie POLCARBOTRANS Sp. z o. o w Warszawie

Jesteśmy firmą działającą w branży importu i handlu surowcami energetycznymi. Oferujemy dostawy węgla składom opału, gospodarstwom ogrodniczym oraz innych zakładom, wykorzystującym paliwa stałe. Jesteśmy w stanie dopasować się do indywidualnych oczekiwań odbiorców, zarówno w kwestii asortymentu, jak i częstotliwości dostaw. Surowce importujemy bezpośrednio z kopalni na terenie Kazachstanu. Nasza oferta obejmuje wysokiej jakości węgiel kamienny, węgiel brunatny, a także koks odlewniczy i wielkopiecowy.

Kolejnym atutem POLCARBOTRANS Sp. z o. o jest logistyka – wszystkie dostawy realizujemy w ustalonym terminie, a na życzenie zapewniamy transport do miejsca odbioru wskazanego przez klienta. Jesteśmy nastawieni na budowanie oraz rozwój długoterminowych, uczciwych relacji biznesowych.

Do priorytetów naszej firmy zaliczamy:

  • indywidualne konsultacje z klientami, w celu poznania ich wymogów związanych z zakupem i dostawą paliw twardych,
  • ustanowienie pewnych i stabilnych dostaw węgla energetycznego wysokiej jakości do zakładów energetycznych i przemysłowych,
  • zapewnienie dostaw węgla wysokiej jakości do użytku indywidualnego,
  • oferowanie klientom atrakcyjnych cen, przy dotrzymaniu najwyższej jakości 
  • podjęcie długoterminowej współpracy z odbiorcami.

Gwarantujemy Państwu wysoką jakość paliw stałych, których parametry sprawdzamy starannie przed dostarczeniem do odbiorców. Jesteśmy kompetentni, uczciwi i mamy wieloletnie doświadczenie w branży.

 

W 2022-2024 roku zostaliśmy wyróżnieni:


POLCARBOTRANS SP. Z O.O. POSIADA WYSTARCZAJĄCE ZASOBY,
ABY OSIĄGNĄĆ NAJLEPSZE REZULTATY WSPÓŁPRACY